Ads 468x60px

“Eğer bir millet, iktidarda bulunan kişilerin alçaklığını, hırsızlığını, yalnızca kendi siyasi görüşünden olduğu için görmezden geliyorsa, o millet erdemini yitirmiştir. Erdemini yitiren millet, bir gün vatanını da yitirmeye mahkumdur..! ”
(Niccolo Machiavelli)

44 2012 Lisans Kpss Genel Kültür ve Genel Yetenek Soru Cevapları

Bu Sayfanın Çıktısını Al counter
2012 Kpss Genel kültür VE Soru Ve Cevapları 7 Temmuz 2012 KPSS Genel Kültür Soruları ve Cevapları,7 Temmuz 2012 KPSS Eğitim Bilimleri Soruları ve Cevapları,8 Temmuz 2012 KPSS Alan Bilgisi Soruları ve Cevapları,Yıl yıl düzenlenmiş KPSS Genel Kültür Soruları Cevapları ve Çözümleri,KPSS soruları,2012 kpss soruları,kpss soruları ve cevapları,çıkmış kpss soruları,Temmuz 2012 kpss soruları,7 Temmuz 2012 kpss soruları,8 Temmuz 2012 kpss
KPSS 2012 Lisans Soru ve Cevapları YAYINLANDI


ÖSYM Resmi Sitesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle KPSS 2012 Lisans Soru ve Cevapları aşağıdaki sunuculara yüklenerek hizmetinize sunulmuştur.

Toplu Şekilde Tüm Oturumları buradan indirebilirsiniz.

Bunlar ise tek tek google docs üzerinden yayınlanmaktadır.
KPSS 2012 Lisans Genel Kültür ve Genel Yetenek Soru ve Cevapları
KPSS 2012 Eğitim Bilimleri
KPSS 2012 İngilizce
KPSS 2012 Almanca
KPSS 2012 Fransızca
KPSS 2012 Pazar Öğleden Sonra
KPSS 2012 Pazar Sabah

SINAV TARİHİ: 7-8 Temmuz 2012
Cumartesi Sabah Oturumu
Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu
Pazar Sabah Oturumu
Pazar Öğleden Sonra Oturumu

2012 Kpss Genel kültür VE Soru Ve Cevapları

1. Atatürk Dönemi son Başbakan : Celal Bayar

2. Atatürk'ün çıkardığı gazete: Mimber

3. Eski türklerde tanrı-hükümdar. Kut

4.Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli vekil imza sayısı: ? 20 milletvekili

5. Nato toplantısı : ABD


6. Ekonomi toplantısı : İstanbul

7-Türkiyenin Kredi Notunu Düşüren Uluslar Arası Kuruluş Nedir ? -S&P( Standart & Poor's)

8-Sakarya Projesine Hangi İller DahilDeğildir? Yozgat

9.Mardin Batman tarih sorusu :Artuklular

10. Havayı En Az Kirleten Yakıt ? Ambarlı doğalgaz santrali

11. Meltemin oluşmasına neden olan etken?

12. 1921 anayasasındaki ilk değişiklik neydi? SALNATAN

13. Atatürk'ün tekrar askerlik görevine dönmesi hangi savaştan sonradır? sakarya

14. Beş yıllık kalkınma planında bize yardım eden ülke ?Sovyetler Birliği

15 . Nutuk -1ve 2 sbfırkası yoktu.

16. İtihat terakki sorusu? Ziraat bankasının açılması

17. ilkeler sorusu? I-II ve III

18- Okuma yazma oranının artması ?- Millet mektepleri
19. Ulufe dağıtmak ? dirlik sahibinin görevi

20. Bakanlar kurulu ; KHK ve tüzük çıkarabilir..

21. Evlenme yaşı ? 17 doldurmuş olacak

22. Kurallar , ESENLİK;

23. Başkanın doğrudan doğruya yapamayacağı bakanları görevde almak

24. Musul'u ankara ant. ingiltereye bırakılması;

25.Sivas kong sonraki başarı AMAsYA Görüşmeleri


26.Erzurum kong taplanma nedeni olmayan İst resmen işğali


27-Sosyal alanda eşitliğin sağlanması ?-Medeni kanun

28. Tamamlayıcı hukuk yorumlayıcı hukuk ve emredici hukuk ?

29. Kim yönetmelik çıkaramaz? hukuk fakültesi

30 1923-1930 arası siyaset lozandaki çözülemeyen sorunlar ?

31 limanların ortak özelliği ? Turizim Değildir

32. Hangi madenin çıkarıldığı yer yanlış verilmiştir ? manganez (seydişehir- konya)

33. Nufus sayımı ile ilgili soru? kentsel nufus kırsal nufustan herzaman fazladır.
34. insanın doğaya katkısının en az olduğu faaliyet.? Arıcılık

35. verilen haritada şehirlerin (samsun,mersin,istanbul ,izmir)ortak özelliği değildir? turist taşıma gelişmiştir

36. dış ticaret açığının büyümesine etki etmez ? üretilen malın yurtiçinde tüketilmesi

37. arazi toplulaştırma ile ilgili soru? üretim artar

-)1921 Anayasasında Yapılan ilk değişiklik---İstiklal marşının Kabül Edilmesi

2-)Kut

3-Atatürkün Askerlğe Döndüğü Savaş----Kütahya Eskişehirden Sonra

4-Minber Gazetesi


5-Malabadi Köprüsü-ARTUKLULAR

6-DARULKARAR

7-Son Başbakan--CELAL BAYAR

8- Nutuktaki Olaylar--1 ve 2 ydi 3 teki parti sonradan kurulmuş

9-Yayılmacı Dvletler---İTALYA

10-Erzurum kongresi toplanma neden değildir--İSTANBULUN İŞGALİ

11--Türkiyeye 1. 5 yıllık kalk. planında yardım eden ülke--RUSYA

12-okuma yazma oranının artması için yapılan-- MİLLLET MEKTEPLERİNİN AÇILMASI

13-Sosyal Alanda Eşitliğin Sağlanması,Kadın Erkek Eşitliği Paragraf Sorusu----MEDENİ KANUN

14-25.Sivas kong sonraki başarı---AMASYA GÖRÜŞMELERİ
15-aksi kararlaştırılamayan emredici hukuk kuralı

laiklik,milliyetçilik,halkçılık (I-II-III)
16-kellog paktında ingilterede var
17-kanuni esasinin kabul edilmesi devletin teokratik niteliğini değiştirmemiştir.

1.kut

2.artuklu

3.esk-kütahya

4.minber

5.nutuk---1ve2

6.inkılaplarla ilgili soru--123

7.millet mektepleri

8.dirlikle ilgili soru--ulufee

9.amasya görüşmeleri

10.medeni kanun

11.YAYILMACI POLİTİKA İTALYA

12.istanbulun işgali

13.osmda hukuk--örfi ve şeri

14. 1923-30 lozan

15.yabancı okul

16.kuvayi milliye(doğu cephesinde kazım var)

17.kılık kıyafet

18.tekke ve zaviye

19celal bayar

20.darulkura

21.ziraat bankası

22.ingiltere musul

GENEL KÜLTÜR TESTİ
1. Eski Türk devletlerinde hükümdara,
yönetme yetkisini Tanrı tarafından verildiğine
inanılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’ten önce
kurulan Türk devletlerinde bu yetkiye
verilen addır?
A) Telkin
B) Toy
C) Kut
D) Balbal
E) Şad
2. Batman’daki Malabadi Köprüsü ve Mardin’deki
Hatuniye Medresesi, aşağıdaki
Türk devletlerinden hangisinin egemenliği
dönemine aittir?
A) Danişmentliler
B) Saltuklular
C) Anadolu Selçukluları
D) Artuklular
E) Mengücekliler
3. Satuk Buğra Han, amcası Oğulcak
Kadir Han devletin başındayken
İslamiyet’i benimsemiş, amcasından
sonra hükümdar olunca da İslamiyet’i
resmi din olarak kabul etmiştir.
Bu bilgiye Karahanlılarda,
I. Devleti yönetme yetkisinin hanedana
ait olduğu,
II. İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasının
hızlandığı,
III. Arapçanın resmi dil olarak kabul edildiği
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
4. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı
Devleti’nde ticareti geliştirmek ve ticaret
yollarında güvenliği sağlamak amacıyla
yapıldığı savunulamaz?
A) Derbentler
B) Kervansaraylar
C) Bedestenler
D) Menziller
E) Dârülkuralar
5. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı tımar
sistemine göre dirlik sahibinin görevlerinden
biri değildir?
A) Kapıkulu askerlerine ulufe dağıtmak
B) Savaş zamanı cebelü denilen askerleriyle
orduya katılmak
C) Dirliğindeki vergileri toplamak
D) Bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamak
E) Bölgesinde üretimi arttıracak tedbirler
almak
6. I. Şer’i hukuk kuralları
II. Eskir Türk gelenekleri
III. Fethedilen bölgelerde daha önceki
uygulamalar
Osmanlı Devleti’nin hukuk sisteminde yukarıdakilerden
hangileri etkin olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
• • • • 2 • • • • Diğer sayfaya geçiniz. • • • • 3 • • • • Diğer sayfaya geçiniz.
13 . Mustafa Kemal Paşa’nın Mondros
Ateşkes Anlaşması’ndan sonra
İstanbul’a gelerek düşüncelerini yaymak
için Fethi Bey’le birlikte çıkardığı
gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tasvir-i Efkâr
B) Minber
C) Yenigün
D) Hakimiyet-i Milliye
E) İkdam
14. Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler
Kurulunun, Sivas Kongresi’nden sonra
İstanbul Hükümetine karşı kazandığı ilk
siyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mebusan Meclisinin açılması
B) Misakı milli’nin ilan edilmesi
C) Saltanat Şûrasının toplanması
D) Amasya Görüşmelerinin yapılması
E) Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
15. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum
Kongresi’nin toplanmasının nedenlerinden
biri değildir?
A) Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesi
olasılığı
B) İstanbul’un, Anlaşma Devletleri tarafından
resmen işgal edilmesi
C) Pontus Rum Devleti kurulması amacıyla
girişilen faaliyetler
D) Erzurum ve Trobzon’da kurulan cemiyetlerin
birleştirilmek istenmesi
E) Anlaşma Devletlerinin Osmanlı
Devleti’nin kimi bölgelerini işgal etmesi
16. 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye
Kanunu’nda ilk değişiklikle aşağıdakilerden
hangisi gerçekleştirilmiştir?
A) İstiklal Marşı’nın kabulü
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Cumhuriyetin ilanı
D) Saltanatın Kaldırılması
E) Lozan Antlaşması’nın onaylanması
17. Atatürk, “Bir toplum aynı amaca, bütün
kadınlar ve erkekleriyle beraber yürümezse
ilerlemesi ve medeniyetleşmesine
bilimsel olarak imkân yoktur.” demiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk’ün bu
sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği
savunulabilir?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
C) Medeni Kanunu’un kabul edilmesi
D) Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması
E) Saltanatın kaldırılması
18. Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Beş Yıllık
Sanayi Planının hazırlanmasında teknik
ve ekonomik desteği aşağıdaki devletlerin
hangisinden almıştır?
A) Amerika Birleşik Devletleri
B) İtalya
C) İngiltere
D) Fransa
E) Sovyetler Birliği
7. Aşağıdakilerden hangisi, İttihat ve Terakki
Partisi’nin milli ekonomi oluşturma
çabaları arasında gösterilemez?
A) Yabancı şirketlere belirli sayıda Türk çalıştırma
zorunluluğu
B) Tarıma destek amacıyla Ziraat Bankasının
kurulması
C) Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi
D) Halkın yerli malı kullanmaya teşvik edilmesi
E) Kapitülasyonları 1914’te tek taraflı kaldırma
girişiminde bulunulması
8. Osmanlı Devleti’nde 23 Aralık 1876
tarihinde Kanunuesasi’nin ilan edilmesiyle
başlayan dönemle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anayasal düzene geçildiği
B) Padişaha karşı sorumlu bir hükümetin
kurulduğu
C) Devletin teokratik yapısının sonra erdiği
D) Parlamentolu siyasi hayatın başladığı
E) Halkın, yönetime kısıtlı olarak katıldığı
9. Osmanlı Devleti’nde
I. askeri eğitim sisteminde yenileşmeler
II. bürokraside düzenlemeler
III. Enderun mektebinin kurulması çalışmaları
Uygulamalarından hangilerinin, modernleşmeye
yönelik olduğu savunulabilir?
A) I ve II
B) Yalnız II
C) I, II ve III
D) Yalnız I
E) Yalnız III
10. 8-9 Temmuz 1919 gecesi askerlik görevinden
istifa eden Mustafa Kemal Paşa
aşağıdaki savaşlardan hangisinden
sonra milli iradenin isteğiyle yeniden
askeri görevi üstlenmiştir?
A) Birinci İnönü
B) İkinci İnönü
C) Kütahya – Eskişehir
D) Sakarya
E) Büyük Taarruz
11. Kuvayımilliye birlikleriyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Düşman ilerleyişini yavaşlattığı
B) Bölgesel mahiyette olduğu
C) Bazı yerel isyanların bastırılmasında
etkili olduğu
D) Doğu cephesinde etkin rol oynadığı
E) İşgallere karşı halkın tepkisi sonucu
oluştuğu
12. Sovyet Rusya Türkiye’ye 1920 yılında
her türkü silah ve malzeme yardımında
bulunmuş, bu yardım 1921 yılında büyük
oranda artarak devam etmiştir.
Sovyet Rusya’nın yardımının artmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu
savunulabilir?
A) Kuvayımilliye birliklerinin oluşturulmasının
B) Misakımilli’nin kabul edilmesinin
C) Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesinin
D) TBMM’nin açılmasının
E) TBMM ordusunun askeri başarılarının
• • • • 4 • • • • Diğer sayfaya geçiniz. • • • • 5 • • • • Diğer sayfaya geçiniz.
25. Mustafa Kemal Paşa’nın Nutuk’unda,
I. TBMM’nin açılması
II. Halifeliğin kaldırılması
III. Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması
Olaylarından hangileri yer almaktadır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) Yalnız II
E) I, II ve III
26. Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk
Dönemi’nde Türkiye ile İngiltere arasındaki
ilişkilerin gelişmesine katkısı olduğu
savunulamaz?
A) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması
B) Türkiye’nin Sadabat Paktına üye olması
C) Almanya’nın yayılmacı politika izlemesi
D) Musul’un Ankara Antlaşması ile Irak’a
bırakılması
E) Türkiye’nin Briand-Kellogg Paktına katılması
27. 1923-1930 yılları arasında Türk dış politikasının
başlıca faaliyet alanını aşağıdakilerden
hangisi oluşturmuştur?
A) Bölgesel paktlar oluşturmak
B) Boğazları denetim altına almak
C) Lozan Antlaşması’ndan kalan sorunlarını
gidermek
D) Milletler Cemiyetine üye olmak
E) Hatay sorununu çözmek
28. Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünde,
Milletler Cemiyeti devreye
girmemiştir?
A) Etabli
B) Musul
C) Bozkurt-Lotus
D) Hatay
E) Yabancı okullar
29. Atatürk Dönemi’nin son başbakanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Rauf Orbay
B) Fethi Okyar
C) Şükrü Saraçoğlu
D) İsmet İnönü
E) Celal Bayar
30. İkinci Dünya Savaşı öncesinde,
I. İtalya,
II. Fransa,
III. Avusturya
Devletlerinden hangilerinin yayılmacı politikası,
Türkiye’nin boğazlar sorununu
gündeme getirmesine neden olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
19. Aşağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924
günü TBMM’de kabul edilen kanunlar
kapsamında değildir?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Osmanlı hanedan üyelerinin Türkiye
sınırları dışına çıkarılması
C) Şeyhülislamlık makamının lağvedilmesi
D) Şer’iye ve Evkaf Bakanlığının kaldırılması
E) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
20. Aşağıdakilerden hangisinin, ekonomik
ilişkilerdeki karışıklıkları önlemek amacıyla
yapıldığı savunulamaz?
A) Ölçü sisteminin değiştirilmesi
B) Hafta tatilinin Cuma gününden Pazar
gününe alınması
C) Soyadı kanununun çıkarılması
D) Kılık ve kıyafet alanındaki düzenlemelerin
yapılması
E) Miladi takvimin kabul edilmesi
21. TBMM’nin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerden
hangisine kanıt olarak gösterilemez?
A) Devlet rejiminin adının konulduğuna
B) Milli egemenliğin güçlendirildiğine
C) Kişisel egemenliğin sona erdiğine
D) Demokrasiye geçiş için adım atıldığına
E) Tüm yetkilerin TBMM’de toplandığına
22. Aşağıdakilerden hangisinin dilde sadeleştirmeye
etkisi olduğu savunulamaz?
A) İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe
Kullanılması Hakkında Kanun çıkarılması
B) Türk Ceza Kanunu’nun çıkarılması
C) Türkçe bilim terimlerinin hazırlanması
D) Türk Dil Kurumunun kurulması
E) Harf inkılabının yapılması
23. 1294 Anayasası’nın 88. Maddesi
“Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizin
vatandaşlık bakımından herkese Türk
denir.” şeklindedir.
Bu madde Atatürk’ün
I. Milliyetçilik,
II. Laiklik
III. Halkçılık
İlkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?
A) Yalnız I
B) I, II ve III
C) I ve II
D) II ve III
E) I ve III
24. Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türk alfabesinin
kabul edilmesinden sonra okuryazar
oranını artırmaya yöneliktir?
A) Türk Ocaklarının kurulması
B) Öğretimin Birleştirilmesi Yasası’nın kabul
edilmesi
C) Azınlık ve yabancı okullarının denetim
altına alınması
D) Millet mekteplerinin açılması
E) Ankara Hukuk Mektebinin açılması
• • • • 6 • • • • Diğer sayfaya geçiniz. • • • • 7 • • • • Diğer sayfaya geçiniz.
36.
Yukarıdaki haritada, Türkiye’de ticaret hacmi
geniş olan bazı liman kenteleri gösterilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu kentler için ortak
bir özellik değildir?
A) Turistak yolcu taşımacılığı gelişmiştir.
B) Kara yolu ağı gelişmiştir.
C) Nitelikli iş gücü fazladır.
D) Üçüncül ekonomik etkinlikler gelişmiştir.
E) Nüfus yoğunlukları fazladır.
37. Aşağıdaki mesleklere sahip kişilerden
hangisi, farklı bir ekonomik faaliyet grubu
içinde yer alır?
A) İzmir – Ankara arasında bir otobüs firmasında
çalışan şoför
B) Konya’da bir hastanede görev yapan
doktor
C) Mardin’de bir ilköğretim okulunda görev
yapan öğretmen
D) Çubu Ovası’nda buğday tarımı yapan
çiftçi
E) Ilgaz Dağı’ndaki bir otelde çalışan aşçı
38. Aşağıdakilerin hangisinde, yer altı
kaynağının rezerv bakımından zengin
olduğu yer yanlış verilmiştir?
A) Demir – Sivas (Divriği)
B) Krom – Elazığ (Guleman)
C) Barit – Antalya (Alanya)
D) Manganez – Konya (Seydişehir)
E) Bakır – Artvin (mungul)
39. Türkiye’de tarım sektörünün en önemli
sorunlarından bir işletmelerin parsel
büyüklüğünün giderek küçülmesidir. Bu
sorunun çözümü için küçük arazilerin
toplulaştırma yoluyla birleştirilmesi konusunda
çalışmalar yapılmaktadır.
Bu göre, arazi toplulaştırmasıyla birlikte
aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması
beklenmez?
A) Mülkiyet yapısının değişmesi
B) Tarımsal işlerde zaman kaybının azalması
C) İşletme sayısının artması
D) Tarımsal üretimde artış sağlanması
E) Teknolojiden yararlanmanın artması
31. Türkiye’nin dağlarıyla ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi doğrudur?
A) En yüksek zirve kıvrımlı dağlar üzerinedir
B) Dağların yükseltisi doğudan batıya doğru
gidildikçe artmaktadır
C) Karadeniz ve Akdeniz kıyıları boyunca
uzanan sıradağlar kırılmaya oluşmuştur.
D) Ülkenin batısında çok sayıda volkanik
dağ vardır.
E) Güncel buzullar çoğunlukla ülkenin doğusundaki
dağlar üzerindedir.
32. Türkiye’nin jeopolitik önemi üzerinde
aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha
azdır?
A) Eski dünya karaları arasında merkezi bir
konuma sahip olmasının
B) Uluslar arası deniz ulaşımı açısından
önemli bir bölgede bulunmasının
C) Önemli petrol ve doğal gaz yataklarına
sahip ülkelere komşu olmasının
D) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanmasının
ve aynı anda farklı iklim özelliklerinin
görülmesinin
E) Ekonomik ve siyasal bir güç merkezi
olan Avrupa Birliği ülkelerine komşu
olmasının
33. Bursa’nın komşu olduğu illere göre, nüfusunun
fazla olmasında aşağıdakilerden
hangisinin etkisi daha azdır?
A) Turizm olanaklarının ve çeşitliliğinin fazla
olmasının
B) Endüstrinin gelişmiş olmasının
C) Önemli yer altı kaynaklarına sahip olmasının
D) İklim koşullarının elverişli olmasının
E) Tarıma elverişli geniş topraklara sahip
olmasının
34. Türkiye’de nüfusun tarihsel gelişimi ve
sayım dönemlerine göre nüfus hareketleri
göz önüne alındığında aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Özellikle 1950’den sonra tarım sektöründe
çalışanların oranı sürekli azalmıştır.
B) En düşük nüfus artış hızı 1940-1945 yılları
arasındadır.
C) Yıllık nüfus artış hızının fazla olduğu dönem
1955-1960 yılları arasındadır.
D) Sayım dönemlerine göre kentsel nüfus,
kırsal nüfustan daha fazla olmuştur.
E) Cumhuriyet Dönemi’nde ilk nüfus sayımı
1927 yılında yapılmıştır.
35. I. Gece ve gündüz süresine
II. Yarımada özelliğine
III. Yer şekillerinin çeşitliğine
IV. Orta kuşakta bulunmasına
Türkiye’nin farklı yörelerinde değişik yönlerden
esen meltem rüzgarlarının görülmesi,
yukarıdakilerden hangilerine
bağlanabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
• • • • 8 • • • • Diğer sayfaya geçiniz. • • • • 9 • • • • Diğer sayfaya geçiniz.
44. Endüstri kuruluşlarının yer seçimini belirleyen
etmenler göz önüne alındığında
Karadeniz’in kıyı kesiminde çay, fındık
ve kâğıt endüstrisinin gelişmesinde
aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha
fazladır?
A) Nitelikli iş gücü
B) Ham madde
C) Ulaşım
D) Enerji
E) Sermaye
45. Türkiye’nin gündeminde olan aşağıdaki
ulaşım projeleri tamamlandığında hangisinin,
yolcu trafiğindeki payının daha
fazla olması beklenir?
A) İstanbul Boğazı geçişini de kapsayan
Marmaray Projesi
B) Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı
Projesi
C) Bakü-Tiflis-Kars Deniz Yolu Hattı Projesi
D) Ankara-Eskişehir-Bursa Yüksek Hızlı
Tren Hattı Projesi
E) Rize-Erzurum arasında Ovit Dağı tünel
geçişi
46. Aşağıdakilerin hangisinde insanların
doğal çevre üzerindeki etkisi daha
azdır?
A) İstanbul Boğazı'nın her iki yakasını birbirine
bağlayan köprülerin yapılması
B) Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü ile
Karagöl'ün tarım alanı oluşturmak amacıyla
kurutulması
C) Yatağan termik Santrali'nde elektrik üretilmesi
D) Doğu Karadeniz yaylalarında arıcılık faaliyetlerinin
yaygın olması
E) inebolu – Abana arasındaki kıyı şeridinde
denizin doldurularak kara yolu yapılması
47. Türkiye'de bölgeler arasındaki gelişmişlik
farklarını azaltmak için yapılan çalışmalardan
biri de bölgesel kalkınma projeleridir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi,
bu projelerden biri olan Yeşilırmak
Havzası Gelişim Projesi kapsamındaki
illerden değildir?
A) Samsun
B) Yozgat
C) Tokat
D) Amasya
E) Çorum
40. I. Maki
II. Bozkır
III. Çayır
IV.Çiçekli bitkiler ve orman
Yukarıda Türkiye’deki bazı bitki tür ve toplulukları
verilmiştir.
Buna göre, bu bitkilerin egemen olduğu
yerlerde doğal koşullara uygunluk
ve üretimdeki verimlilik bakımından
sırasıyla hangi hayvan türlerinin yetiştirilmesi
ve hayvancılık faaliyetlerinin
yapılması beklenir?
I II III IV
A) Koyun sığır Arıcılık Kıl keçisi
B) Kıl keçisi Koyun Sığır Arıcılık
C) Kıl keçisi Koyun Sığır Arıcılık
D) Koyun Kıl keçisi Arıcılık Sığır
E) Arıcılık Koyun Kıl keçisi Sığır
41. Aşağıda verilen termik santrallerde
kullanılan enerji kaynakları göz önüne
alındığında hangisinin, hava kirliliği
üzerindeki etkisinin daha az olması
beklenir?
A) Ambarlı
B) Yatağan
C) Seyitömer
D) Çatalağzı
E) Soma
42. Türkiye’nin kıyı kesimlerindeki ovalarda
tarımsal ürün çeşidinin, iç kesimlerdeki
ovalara göre daha fazla olmasının temel
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulaşım olanaklarının çeşitli olması
B) Toprak çeşitliliğinin fazla olması
C) İklim koşullarının elverişli olması
D) Pazarlama olanaklarının gelişmiş olması
E) Modern tarım yöntemlerinin kullanılması
43.Türkiye’nin dış ticaret hacminin giderek
büyümesine karşın, dış alımı karşılama
oranı istenilen düzeye ulaşamamıştır.
Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden
hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Dış satımdaki turizm gelirleri payının
artmasının
B) Enerji kaynakları bakımından dışa bağımlılığın
fazla olmasının
C) Dış pazarlarda rekabet güçlüğü yaşanmasının
D) Üretilen ürünlerin çoğunun iç pazarlarda
tüketilmesinin
E) İmalat sanayisinde dışa bağımlılığın
yüksek olmasının
• • • • 10 • • • • Diğer sayfaya geçiniz. • • • • 11 • • • • Diğer sayfaya geçiniz.
54. Hukuk kuralları arasında aksine bir
hukuksal işlem yapılması mümkün
olmayan kurallara ne ad verir?
A) Tanımlayıcı kurallar
B) Yorumlayıcı kurallar
C) Emredici kurallar
D) Tamamlayıcı kurallar
E) Yedek kurallar
55. Türk hukukunda olağan hallerde evlenme
yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadınlar ve erkekler bakımından 17 yaşın
tamamlanması
B) Kadınlar bakımından 17, erkekler bakımından
21 yaşın tamamlanması
C) Kadınlar bakımından 15, erkekler bakımından
17 yaşın tamamlanması
D) Kadınlar ve erkekler yaşının 16 yaşın
tamamlanması
E) Kadınlar bakımından 13, erkekler bakımından
14 yaşın tamamlanması
56. Borçlunun sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Borçlunun borca aykırı davranışı halinde
özgürlüğünün kısıtlanması mümkün
değildir.
B) Borçlunun sorumluluğu mal varlığı sorumluluğudur.
C) Borçlunun borca aykırı davranışı nedeniyle
sorumluluğu ortaya çıkar.
D) Borçlunun mal varlığı sorumluğu sınırsız
olabileceği gibi, durumun niteliğine
göre sınırlıda olabilir.
E) Borçlu, şahıs varlığı ile de koşulları varsa
sorumlu tutulabilir.
57. Aşağıdakilerden hangisi bozulması
kamu düzeninin ihlali anlamına gelmez?
A) Genel ahlak B) Genel sağlık
C) Esenlik D) Güvenlik
E) Genel inanç
48. Türkiye'de turizm etkinlikleri çeşitlenmekte,
bu da turizm gelirlerinin ekonomideki
payını giderek artırmaktadır.
Buna göre, aşağıdaki turizm etkinliklerinden
hangisinin, ülke ekonomisine
yıl boyunca katkı sağlaması beklenir?
A) Deniz turizmi
B) Akarsu turizmi
C) Kış turizmi
D) Kaplıca turizmi
E) Yayla turizmi
49. I. Kanun hükmünde kararname
II. Tüzük
III. Yönetmelik
IV. Genelge
Yukarıdakilerden hangileri, sadece
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir?
A) Yalnız II B) Yalnız I C) I ve II
D) I, II ve IV E) I, II ve III
50. 1982 Anayasası'na göre, Bakanlar
Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Bakanların, Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeleri arasından atanması zorunlu değildir.
B) Bakanlıkların kurulması ve kaldırılması
kanunla düzenlenir.
C) Bakanların görevine doğrudan doğruya
Başbakan son verilebilir.
D) Bakanlar Kurulu tüzük çıkarabilir.
E) Başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeleri arasından atanır.
51. 1982 Anayasası'na göre, ara verme
ve tatil sırasında Türkiye Büyük Millet
Meclisinin toplantıya çağrılması
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunun
istemi üzerine Meclisi toplantıya çağırır.
B) Meclis Başkanı, doğrudan doğruya kendisi
Meclisi toplantıya çağırabilir.
C) Meclis üyelerinin beşte birinin yazılı istemi
üzerinde Meclis Başkanı, Meclisi
toplantıya çağırır.
D) Başbakan, doğrudan doğruya kendisi
Meclisi toplantıya çağırabilir.
E) Cumhurbaşkanı, doğrudan doğruya
kendisi Meclisi toplantıya çağırabilir.
52. 1982 Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeleri içinden veya dışından aday gösterilebilmesi
için en az kaç milletvekilinin
yazılı teklifi gerekir?
A) 10 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35
53. I. Kamu iktisadi teşebbüsleri
II. Ticaret odası
III. Hukuk fakültesi
IV. İl özel idaresi
Yukarıdakilerden hangileri, yönetmelik
yapma yetkisine sahip değildir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) III ve IV

1- soru: mondros ateşkes antlaşmasından sonar mustafa kemal ile fethi beyin beraber çıkardığı gazetenin adı nedir?
cevap: minber (gazetenin başında fethi bey, imtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü ise dr. rasim ferit’dir)

2-soru : atatürk dönemi son başbakanı kimdir?
cevap : celal bayar

3-1921 anayasının ilk değişikliği
cumhuriyet

4-soru: malabadi köprüsü ile ilgili soru
cevap: artuklular

5-görevin hanedana tanrı tarafından verilmesi
cevap: kut

5-ticaretle ile ilgili olmayan gelişme?
cevap: darul kurra

7-sadabat paktına neden olan ve 2. dünya savaşına neden olan devlet hangisidir?
cevap: italya

8-i. 5 yıllık sanayi planında türkiyeye destek veren devlet hangisidir?
cevap: sovyet rusya

9-temsili heyetinin istanbul hükümetine karşı sağladığı ilk siyasi başarı hangisidir?
cevap: amasya görüşmesi

10-kadın haklarıyla ilgili paragraf sorusu?
cevap: türk medeni kanunu

11-ekonomik karışıklıkları gidermek için yapılan çalışmalardan değildir?
cevap: kılık kıyafet kanunu

12-atatürk döneminin son başbakanı kimdir?
celal bayar

13-t.c. yaşayan din ırk ………. bakılmaksızın herkes türktür.
öncüllü soru
cevap: milliyetçilik, laiklik, halkçılık

14-m. kemal hangi savaştan sonra askerlik mesleğine geri dönmüştür.
cevap: kütahya -eskişehir savaşı

15-nutuk kapsamında hangisi yer almaz?
cevap: serbest cumhuriyet fırkası

16-osmanlıda batı tarzı örnek alınarak yapılan çalışmalardan değildir?
cevap: enderun mektebi

17-islamiyetin kabul edilmesiyle karahanlılardaki (satuk buğra han) gelişmelerden biri değildir?
cevap: arapçanın resmi dil olması

18-okuma yazma oranının arttırılması ile ilgili soru?
cevap: millet mektepleri

19-1923 – 1930 yıllarında türk dış politikası en çok hangi sorunlarla uğraşmıştır?
cevap: lozanda halledilemeyen sorunları çözmek

20-erzurum kongresinin yapılmasında etkili olmayan gelişme?
cevap: istanbul’un resmen işgal edilmesi

21-kuvayi milliyenin özelliklerinden değildir?
cevap: doğu cephesinde daha etkili olması

22-1921′den sonra sovyet rusya’nın türkiye’ye askeri yardımın arttırmasının nedeni?
cevap: askeri başarılarının artması

23-teşkilatı esasiyenin yaptığı ilk çalışma hangisidir?
cevap: istiklal marşının kabulü

24-tımar sisteminde dirlik sahibinin görevlerinden değildir?
cevap: ulufe dağıtma

25- milletler cemiyetine götürmediğimiz sorun nedir?
cevap: yabancı okullar

26- ingiltere ilişkileriyle alakalı bir soru vardı
cevap: sadabad paktı

kpss sınav soruları 2012,kpss soruları memurlar net,kpss soruları 7 temmuz 2012
coğrafya soru ve cevaplar

soru: yeşilırmak havzası gelişim projesi kapsamından olmayan il aşağıdakilerden hangisidir?
cevap: yozgat

soru2: bitki örtüsü ile yapılan hayvancılık arasında ilişki ile ilgili sorunun cevabı
maki-kıl keçisi, bozkır-koyun, çayır-sığır ve çiçekli bitkiler-arıcılık olacak

soru3: termik santrallerin hangisini çevre kirliliğine en az yol açar?
cevabı ambarlı termik santrali

soru 4: meltem rüzgarlarının ortak özellikleri nelerdir?
cevap ii-iii

soru 5: aşağıdakilerden hangisi türkiye’nin jeopolitik konumu üzerinde en az etkilidir?
cevap: iklim özellikleri

soru 6: kıyı bölgelerimizde bitki türünün fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
cevabı: iklim özellikleri

soru 7: türkiye’de maden çıkarılan yerler ile ilgili soru
cevap: konya – seydişehir – manganez

soru 8: aşağıdakilerden hangisi hizmet türü bakımından farklıdır?
cevap: tarım işçileri

soru 9: verilen türkiye haritasında da şehirlerin (samsun,mersin,istanbul ,izmir) ortak özelliği değildir
cevap: turist taşıma gelişmiştir.

soru 10: nüfus sayımları ile ilgili verilen soru
ceva: “kentsel nüfus, tarımsal nüfustan her zaman fazladır.” olacaktır.

soru 11: ticaret açığını etkileyen özelliklerden biri değildir
cevap: üretilen malın yur içinde tüketilmesi

soru 12: yıl boyu yapılan turizm vardı
cevap: kaplıca olmalı

kpss sınav soruları 2012,kpss soruları memurlar net,kpss soruları 7 temmuz 2012
anayasa soru ve cevaplar

soru 1: 2012 yılında nato’nun toplandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
cevap: abd – chicago toplanmıştır.

soru 2: dünya ekonomik formu hangi ülkede toplanmıştır?
cevap: türkiye

soru 3: türkiye’nin notunu düşüren kuruluş hangisidir?
standard & poor’s

soru4: temel hakların kısıtlanması ile ilgili soru?
cevap: genel din

soru 5: cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soru?
cevap: 20 milletvekili

soru 6: bakanlar kurulunun çıkarabileceği hukuk kuralları?
cevap: tüzük ve kanun hükmünde kararname (tüzük meclis de çıkarabildiği için ve soruda sadece bakanlar kurulu’nun çıkarabildiği dediği için sadece khk çıkarır dedim)

soru 7: uymak zorunda olunan kurallar ?
cevap: emredici hukuk kuralları

kpss sınav soruları 2012,kpss soruları memurlar net,kpss soruları 7 temmuz 2012

soru 8:kadın ve erkeklerde olağan evlenme yaşı kaçtır?
cevap: kadın ve erkeklerde 17 dir.

soru 9:tbmm’yi toplantıya çağırma ile ilgili soru?
cevap: başbakan toplantıya çağıramaz

soru 10:aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkaramaz?
i. ticaret odası
ii. hukuk fakültesi
iii. il özel idaresi
iv. kamu iktisadi teşebbüsleri
cevap: yalnız ii

soru 11: borçlunun durumuyla alakalı bir soru vardı
cevap: özgürlüğü sınılandırılabilir seçtim. karşılıksız çek senetten içerde yatanlardan hareketle.

Güncel Son
2012 KPSS Lisans Genel Kültür Soru ve Cevapları


1. Eski Türk devletlerinde hükümdara,yönetme yetkisini Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde bu yetkiye verilen addır?
Cevap : Kut

2. Batman’daki Malabadi Köprüsü ve Mardin’deki Hatuniye Medresesi, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin egemenliği dönemine aittir?
Cevap : Artuklular

3. Satuk Buğra Han, amcası Oğulcak Kadir Han devletin başındayken
İslamiyet’i benimsemiş, amcasından sonra hükümdar olunca da İslamiyet’i resmi din olarak kabul etmiştir.
Bu bilgiye Karahanlılarda,
I. Devleti yönetme yetkisinin hanedana
ait olduğu,
II. İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasının
hızlandığı,
III. Arapçanın resmi dil olarak kabul edildiği
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Cevap : I ve II

4. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti’nde ticareti geliştirmek ve ticaret yollarında güvenliği sağlamak amacıyla yapıldığı savunulamaz?
Cevap : Dârülkuralar

5. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı tımar sistemine göre dirlik sahibinin görevlerinden biri değildir?
Cevap : Kapıkulu askerlerine ulufe dağıtmak

6. I. Şer’i hukuk kuralları
II. Eskir Türk gelenekleri
III. Fethedilen bölgelerde daha önceki
uygulamalar Osmanlı Devleti’nin hukuk sisteminde yukarıdakilerden hangileri etkin olmuştur?
Cevap : I, II ve III


7. Aşağıdakilerden hangisi, İttihat ve Terakki Partisi’nin milli ekonomi oluşturma çabaları arasında gösterilemez?
Cevap : Tarıma destek amacıyla Ziraat Bankasının kurulması


8. Osmanlı Devleti’nde 23 Aralık 1876 tarihinde Kanunuesasi’nin ilan edilmesiyle başlayan dönemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap : Devletin teokratik yapısının sonra erdiği
9. Osmanlı Devleti’nde
I. askeri eğitim sisteminde yenileşmeler
II. bürokraside düzenlemeler
III. Enderun mektebinin kurulması çalışmaları
Uygulamalarından hangilerinin, modernleşmeye yönelik olduğu savunulabilir?
Cevap : I ve II

10. 8-9 Temmuz 1919 gecesi askerlik görevinden istifa eden Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra milli iradenin isteğiyle yeniden askeri görevi üstlenmiştir?
Cevap : Kütahya – Eskişehir

11. Kuvayımilliye birlikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap : Doğu cephesinde etkin rol oynadığı

12. Sovyet Rusya Türkiye’ye 1920 yılında her türkü silah ve malzeme yardımında bulunmuş, bu yardım 1921 yılında büyük oranda artarak devam etmiştir.
Sovyet Rusya’nın yardımının artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
Cevap : TBMM ordusunun askeri başarılarının


13 . Mustafa Kemal Paşa’nın Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra
İstanbul’a gelerek düşüncelerini yaymak için Fethi Bey’le birlikte çıkardığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Minber

14. Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler Kurulunun, Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Amasya Görüşmelerinin yapılması

15. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi’nin toplanmasının nedenlerinden biri değildir?

Cevap : İstanbul’un, Anlaşma Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi

16. 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda ilk değişiklikle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?
Cevap : Cumhuriyetin ilanı

17. Atatürk, “Bir toplum aynı amaca, bütün kadınlar ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesi ve medeniyetleşmesine bilimsel olarak imkân yoktur.” demiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği savunulabilir?
Cevap : Medeni Kanunu’un kabul edilmesi

18. Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının hazırlanmasında teknik ve ekonomik desteği aşağıdaki devletlerin
hangisinden almıştır?
Cevap : Sovyetler Birliği

19. Aşağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924 günü TBMM’de kabul edilen kanunlar kapsamında değildir?

Cevap : Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

20. Aşağıdakilerden hangisinin, ekonomik ilişkilerdeki karışıklıkları önlemek amacıyla yapıldığı savunulamaz?

Cevap : Kılık ve kıyafet alanındaki düzenlemelerin yapılması
21. TBMM’nin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?
Cevap : Devlet rejiminin adının konulduğuna

22. Aşağıdakilerden hangisinin dilde sadeleştirme yetkisi olduğu savunulamaz?
Cevap : Türk Ceza Kanunu’nun çıkarılması

23. 1294 Anayasası’nın 88. Maddesi “Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir.” şeklindedir.
Bu madde Atatürk’ün
I. Milliyetçilik,
II. Laiklik
III. Halkçılık
İlkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?

Cevap : I, II ve III

24. Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinden sonra okuryazar oranını artırmaya yöneliktir?
Cevap : Millet mekteplerinin açılması

25. Mustafa Kemal Paşa’nın Nutuk’unda,
I. TBMM’nin açılması
II. Halifeliğin kaldırılması
III. Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması
Olaylarından hangileri yer almaktadır?
Cevap : I ve II

26. Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk Dönemi’nde Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkısı olduğu savunulamaz?

Cevap : Musul’un Ankara Antlaşması ile Irak’a bırakılması

27. 1923-1930 yılları arasında Türk dış politikasının başlıca faaliyet alanını aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?
Cevap : Lozan Antlaşması’ndan kalan sorunlarını gidermek

28. Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünde, Milletler Cemiyeti devreye girmemiştir?
Cevap : Yabancı okullar

29. Atatürk Dönemi’nin son başbakanı aşağıdakilerden
hangisidir?
Cevap : Celal Bayar

30. İkinci Dünya Savaşı öncesinde,
I. İtalya,
II. Fransa,
III. Avusturya
Devletlerinden hangilerinin yayılmacı politikası, Türkiye’nin boğazlar sorununu gündeme getirmesine neden olmuştur?

Cevap : Yalnız I31. Türkiye’nin dağlarıyla ilgili hangisi doğrudur?
Cevap : Güncel buzullar çoğunlukla ülkenin doğusundaki dağlar üzerindedir.

32. Türkiye’nin jeopolitik önemi sorusu?
Cevap : Dört mevsimin belirgin olarak yaşanmasının ve aynı anda farklı iklim özelliklerinin görülmesinin
33. Bursa’nın komşu olduğu illere göre, nüfusunun fazla olmasında hangisinin etkisi daha azdır?
Cevap : İklim koşullarının elverişli olmasının
34. Türkiye’de nüfusun tarihsel gelişimi ve sayım dönemlerine nüfus sorusunda hangisi yanlıştır?
Cevap : Sayım dönemlerine göre kentsel nüfus,kırsal nüfustan daha fazla olmuştur.
35.
Gece ve gündüz süresine
Yarımada özelliğine
Yer şekillerinin çeşitliğine
Orta kuşakta bulunmasına
Türkiye’nin farklı yörelerinde değişik yönlerden esen meltem rüzgarlarının görülmesi, nedeni ?
Cevap:
Yarımada özelliğine
Yer şekillerinin çeşitliğine
36. İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun .bu kentler için ortak bir özellik değildir?
Cevap : Turistik yolcu taşımacılığı gelişmiştir.
37. Hangi meslek grubu farklı bir faaliyet grubu içinde yer alır?
Cevap : buğday tarımı yapan çiftçi
38. Hangisinde yer altı kaynağının rezerv bakımından zengin olduğu yer yanlış verilmiştir?
Cevap : Manganez – Konya (Seydişehir)
39.Arazi toplulaştırmasıyla birlikte ilgili soru?
Cevap : Tarımsal üretimde artış sağlanması
40. Türkiye’deki bazı bitki tür ve toplulukları sorusu
Maki, Bozkır, Çayır, Çiçekli bitkiler ve orman
Cevap : Kıl keçisi, Koyun ,Sığır ,Arıcılık
41. Aşağıda Hangisinde, hava kirliliği üzerindeki etkisinin daha az olur?
Cevap : Ambarlı (Doğalgaz)
42. Türkiye’nin kıyı kesimlerindeki ovalarda tarımsal ürün çeşidinin, iç kesimlerdeki ovalara göre daha fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : İklim koşullarının elverişli olması
43.Dış ticaret hamine ulaşamamamızda hangisinin etkili olduğu söylenemez?
Cevap : Üretilen ürünlerin çoğunun iç pazarlarda tüketilmesinin
44. Çay, fındık ve kâğıt endüstrisinin gelişmesinde hangisinin etkisi daha
fazladır?
Cevap : Ham madde
45. yolcu trafiğindeki payının daha fazla olması beklenen?
Cevap : Marmaray Projesi
46. insanların doğal çevre üzerindeki etkisi daha azdır?
Cevap : D) Doğu Karadeniz yaylalarında arıcılık faaliyetlerinin yaygın olması
47. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamındaki illerden değildir?
Cevap : Yozgat
48. Turizm etkinliği sorusu
Cevap : Kaplıca turizmi
49. I.Kanun hükmünde kararname
hangileri, sadece Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir?
Cevap : Tüzük, KHK
50. 1982 Anayasası'na göre, Bakanlar Kurulu ile ilgili hangisi yanlıştır?
Cevap :Bakanların görevine doğrudan doğruya Başbakan son verelebilir.
51. 1982 Anayasası'na göre, ara verme ve tatil sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantıya çağrılması ile ilgili hangisi yanlıştır.
Cevap : Başbakan, doğrudan doğruya Meclisi toplantıya çağırabilir.
52. 1982 Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya dışından aday gösterilebilmesi için en az kaç milletvekilinin yazılı teklifi gerekir?
Cevap : 20
53. hangileri, yönetmelik yapma yetkisine sahip değildir?
Cevap : Hukuk fakültesi
54. Hukuk kuralları arasında aksine bir hukuksal işlem yapılması mümkün olmayan kurallara ne ad verir?
Cevap : Emredici kurallar
55. Türk hukukunda olağan hallerde evlenme yaşı nedir?
Cevap : Kadınlar ve erkekler bakımından 17 yaşın tamamlanması
57. Aşağıdakilerden hangisi bozulması kamu düzeninin ihlali anlamına gelmez?
A) Genel ahlak B) Genel sağlık
C) Esenlik D) Güvenlik
Cevap : E) Genel inanç
58. Dünya Ekonomik Forumu-- Cevap -İstanbul

59. Nato Toplantısı--- Cevap -ABD(Chicago)

60. Türkiyenin Notunu Düşüren Kuruluş--- Cevap -Standard and Poors

44 yorum :

 1. Daha toplu halde verecek misiniz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sayfanın sonunda bulunan genel kültür soruları daha derli toplu arkadaşım.

   Sil
 2. genel yetenek yayınlanacak mı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Genel yetenek sorularıda konumuzda karışık bir şekilde mevcut zaten bu cevaplar sınava katılan arkadaşların derlemesi ile hazırlandı.

   Sil
  2. ben genel yetenek sorularını göremiyorum .karışık bir şekilde diyorsunuz bulamadım

   Sil
  3. ÖSYM resmi sitesinde problem olabilme ihtimaline karşın GOOGLE sunucularına tüm soru ve cevaplar yüklenmiştir.

   Sil
 3. şunu demek istedim genel kültürün gerçek soruları yayınlanmış düzenli biçimde aynısı genel yetenek içinde yapılacak mı onu merak ediyorum soruları yani

  YanıtlaSil
 4. test halınde yayınlanan gk cevapları toplu olarak nerede

  YanıtlaSil
 5. bu soruları nasıl buldunuz

  YanıtlaSil
 6. hocam toplu halde cevapları versek??

  YanıtlaSil
 7. soruların cevaplarının bazıları yanlış. örneğin atatürk hangi savaş sonrası komutan yapılmıştır sorusunun cevabı, kütahya-eskişehir savaşları olacak. 1921 anayasası ilk değişiklik istiklal marşının kabulü olmalı. çünkü anayasa 30 ocak 1921 de çıkıyor 12 mart 1921 de istiklal marşı 1 kasım 1922 saltanat kaldırılıyor.

  YanıtlaSil
 8. arkadaslar istiklal marsı ilk kez 82 anayasasında var o celdiriciydi
  dogru cevap cumh.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evet sorunun doğru cvp cumhuriyet ilk değ. 1923 te

   Sil
  2. bence de çünkü istiklal marsı ilan edilince anayasa deişmedi.21 anayasasının ilk değişiklikleri 23 yılında yapıldı

   Sil
 9. vatandaşlıkta ki o soru inanç mı esenlik mı bılgısı olan var

  YanıtlaSil
 10. Birliğin Kurucuları

  Madde 3- Birliğin kurucuları Amasya, Çorum, Samsun, Tokat ve Yozgat İl Özel İdareleridir.
  diyor ve bütün şıklar var ben mi yanlış okudum acaba ben tokat yaptım o da var

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. o soru yanlış ark nasıl hazırlanmışşa artık

   Sil
 11. DPT ve DİE tarafından yürütülen İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması çalışması sonucunda; 12 adet Düzey-I (NUTS-I), 26 adet Düzey-II (NUTS-II) ve 81 adet Düzey-III (NUTS-III) bölge birimi oluşturulmuştur. Bölgemiz kodu Düzey-II İBBS da TR83 (Amasya, Çorum, Samsun Tokat) tür.

  DPT Müsteşarlığınca ihalesi yapılmış ve çalışmaları sürdürülen Bölgesel Kalkınma Planı ise "YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ" dir.

  Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi; Amasya, Tokat, Samsun, Çorum İllerini içine alan ve Türkiye'nin kalkınmışlık çizgisinin altında kalan bu bölgenin topyekün planlı bir kalkınma çizgisine ulaştırılması hedeflenerek hazırlanmış bir "bölgesel kalkınma modeli"dir.

  YanıtlaSil
 12. bunu yapmak çok zor değil.sınava girenler derleyip toplayabilir.lütfen artık kpss üzerinden kaos yapılmasın.emeklere yazık.insanların başka işi gücü yok heralde.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. bu kadarı da mı akılda tutulur? biz de girdik sınava sorunun genel yapısı akılda kalıyor böyle detaylarıyla değil.emekle oynamak sıralamanın gerisine kalırsan anlaşılır anlarsın nasıl oluyor

   Sil
  2. Herşeyiyle akılda tutulabilir mi görselliğiyle şıkkı şıkkına çok iyi niyetliyiz bende öyle düşünmek istiyorum ama yıllarca gördük ÖSYM'de hangi oyunların döndüğünü

   Sil
 13. Sorular daha yayınlanmadan nertden geldi buraya

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Buraya derken bizim eklediklerimiz sınava giren arkadaşların derlemesi ile toplantı ve yayınlandı. Diğer beyazkalem için ise tartışma halen sürüyor ve o çok ayrı bir konu

   Sil
 14. Hiç kimse soruları noktasına virgülüne kadar hatırlayamaz, bu sorular nerden nasıl geldi buraya? Biri bana cevap versin lütfen

  YanıtlaSil
 15. diyoruz ki bu beyaz kalem nerden buldu soruları, kopya var diyoruz. ösym den açıklama hemen geliyor: inceleme yaptık kopya yok. kopya çetesi kck lileri yakaladık.böylece kopyaya izin vermedik. saptırmayın beyaz kalem diyoruz beyazkalem, bırakın pkk oyunlarıyla gündem değiştirmeyi, onca insanın hakkı boğazınıza dursun....

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tarihleri kontrol ederseniz şöyle birşey göreceksiniz sınav daha olmadan KCK ile ilgili operasyon başlamıştı sabah saatlerinde beyazkalem yayınlanması sonradan çıktı en azından benim takip ettiğim kadarıyla öyle.

   Sil
  2. aminnnnnnnnnnn

   Sil
 16. ya zaten çok ilginç olan inceledik lafları. lan ne zaman incelediniz, hangi arada incelediniz. gerzek miyiz biz yoksa yalan söylemeyi dahi adam gibi yapamayacak kadar gerzekmisiniz.kck yapılanması da kopya çekmeye yeltenmiş olabilir.o ayrı beyazkalem ayrı.kck yı açıklıyorsunda beyazkalemi neden atlıyorsun. beyazkalem yönetimi rencide olduklarını açıklamışlardı ilk açıklamalarında ve eklemişlerdi. her öğrenci arkadaş ve her öğretmenleri birer ikişer soru tutmuşlarmış. sonraki gün(bugün) ise her öğrenci arkadaş ve öğrenci sınav giriş kağıtlarının arkasına ikişer soru yazmışmış. bir dediğiniz ikincisini tutmuyor saYIN BEYAZKALEM. herkesin hakkı zehir zıkkım olsun size.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Beyazkalem yöneticilerinin yaptığı açıklamalar tamamıyla birbiriyle çelişiyor baştan sona hak veriyorum size umarım hemen sonuçlanır ve suçlular cezasını çeker diyeceğim ama bu ülkede Adalet sadece bir bayan ismi.

   Sil
  2. birde parti ismi...

   Sil
  3. Ona hiç sözüm yok anmak bile istemiyorum.

   Sil
 17. arkadaşlar herkes burda bi şeyler paylaşiyor, bazı sorular cevabı yanlış olabilir, artuk diyen arkadaş soruya tekrar baksın, hangi devlet diyordu beylik değil, artuklular beyliktir devlet değil

  YanıtlaSil
 18. temsilciler kurulunun ilk siyasi başarısı damat ferit hükümetinin istifasıdır. şıklarda bile yok nasıl oluyor anlamadım. soru iptal olmalı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. bence de o soruda bir hata var...
   Damant Ferit gider Ali Rıza gelir...

   Sil
  2. temsilciler kurulunun ilk siyasi başarısı damat ferit hükümetini istifa ettirmiş olması ve yeni istanbul hükümetini amasya görüşmelerinde bulunmak zorunda bırakmasıdır yargı 2011 sayfa 265...not:''damat ferit hükümetini istifa ettirmiş olması'' bu kısım koyu harflerle yazılmıştı yani normalde ilk akla gelen bu oluyo ama cümlenin devamı var...

   Sil
 19. slm arkadaşlar umarım her şey gönlünüze göre olur bu yaşanılan süreçler oldukça zordur bende çok uzun ve zorlu yaşadım bu süreçleri ama nihayet iki yıl önce atandım.inanın her şey geçiyor evet çok sorun yaşanıyor ama yine de geçiyor.üstelik atandım her şey bitti derken inanın insanın karşısına çok daha çetrefilli yollar çıkıyor.sabır sabır sabır...büyük sabır arkadaşlar.

  YanıtlaSil
 20. Hatuniye medresesi dulkadirogullari beyligi , malabadi koprusu ise artuklularin. Bu sorunun cevabi ne oluyor simdi

  YanıtlaSil
 21. KARDEŞİM SEN TOKATTAKİ HATUNİYE MEDRESESİNE BAKMIŞSIN.MARDİNDEKİNİ ARTUKLULAR YAPMIŞTIR

  YanıtlaSil
 22. türkiyeye yardım eden ülke rusya değil a.b.d

  YanıtlaSil
 23. Büyük selcuklular cevap DEVLET olarak soruyor soruyu

  YanıtlaSil
 24. genel yetenek soruları var mı bu sitede merak ettim de

  YanıtlaSil